Postępowania pozaustawowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.04.2020 Dostawa wyrobów betonowych z przeznaczeniem na remont i przebudowę dróg w gminie Brześć Kujawski Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Transport wraz z załadunkiem piasku przeznaczonego do przebudowy dróg w gminie Brześć Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Dostawa gruzu betonowego przeznaczonego do przebudowy dróg w gminie Brześć Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Dzierżawa Stacji Kontroli Pojazdów w Brześciu Kujawskim przy ul. Al. Wł. Łokietka 1 Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych Szczegóły