Cenniki usług

Opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych

  1. Wywóz nieczystości stałych
  2. Za odbiór, transport i unieszkodliwienie niesegregowanych odpadów komunalnych
Netto Brutto
 pojemnik SM 1100  47,41 zł  58,32 zł
  1. Za przyjęcie odpadów segregowanych (szkło, tworzywo, makulatura, złom) udzielana będzie bonifikata w wysokości 100%.
  2. Przyjęcie odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu gminy Brześć Kujawski
Netto Brutto
Gruz i ziemia  15,00 zł/t  16,20 zł/t
Odpady z czyszczenia ulic i placów (20 03 03) 148,15 zł/t 160,00 zł/t
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych (20 03 06) 100,00 zł/t 108,00 zł/t
Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczalni ścieków (19 08 14) 140,00 zł/t 151,20 zł/t
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych (20 03 04) 100,00 zł/t 108,00 zł/t
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe (19 08 05) 120,00 zł/t 129,60 zł/t
Zawartość piaskowników (19 08 01) 140,00 zł/t 151,20 zł/t
Skratki (19 08 01) 140,00 zł/t 151,20 zł/t
Odpady betonu oraz gruz betonowy 16,00 zł/t 17,28 zł/t
Zmieszane odpady z budowy i remontów 120,00 zł/t 129,60 zł/t
  1. Nieczystości płynne
Netto Brutto
za odbiór nieczystości płynnych  4,0 m3  70,00 zł/kurs    75,60 zł/kurs 
za jednorazowe czyszczenie przydomowej oczyszczalni  130,00 zł  159,90 zł

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>