Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Cenniki usług

Zgodnie  z Zarządzeniem nr 114/2022 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lipca 2022 w sprawie  ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczonych przez  Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim  wprowadza się następujące ceny i opłaty za usługi:

Zakładowy Cennik Usług

Obowiązuje

Od 01.07.2022 r.

Gospodarka wodno – ściekowa. 

  1. Opłaty związane z działaniami Klienta niezgodnymi z postanowieniami umowy.
Lp. Nazwa usługi j.m. Cena netto
1 Przywrócenie dostaw wody zadłużonemu klientowi po uregulowaniu należności Usługa 124,30 zł
2 Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza, wydanie zaleceń pokontrolnych ( w związku z samowolnymi działaniami Klienta ) Usługa 106,10 zł
3 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Klienta ( bez kosztu zakupu wodomierza ): dodatkowo należy doliczyć koszt zakupu wodomierza.

 

a/. wodomierz Fi 15 – Fi 40 mm

b/. wodomierz Fi 50 – Fi 150 mm

 

 

Usługa

Usługa

 

 

121,00 zł

180,50 zł

4 Zawieszenie świadczenia usługi na wniosek Klienta ( na czas nie dłuższy niż 3 lata ) – zamknięcie i otwarcie zasuwy na przyłączu Usługa 127,10 zł
  1. Usługi związane z przyłączaniem do sieci.

1/. Techniczne przyłączenie do sieci wodociągowej.

Lp. Nazwa usługi j.m. Cena netto
1 Wykonanie wykopu w gruncie do kat. III, ułożenie przyłącza, zasypanie wykopu po zakończonym odbiorze przyłącza Usługa Wg kalkulacji indywidualnej
2 Wykonanie wcinki przez nawiertkę Usługa 169,20 zł
3 Wykonanie wcinki przez trójnik Usługa Wg kalkulacji indywidualnej

3/. Techniczne przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Lp. Nazwa usługi j.m. Cena netto
1 Wykonanie wykopu w gruncie do kat. III, ułożenie przyłącza, połączenie z trójnikiem lub wpięcie do studzienki rewizyjnej, zasypanie wykopu po zakończonym odbiorze przyłącza Usługa Wg kalkulacji indywidualnej
  1. Usługi dodatkowe związane z przyłączaniem do sieci.
Lp. Nazwa usługi j.m. Cena netto
1 Likwidacja przyłącza wodociągowego, w tym: zamknięcie wody, odcięcie przyłącza od sieci, demontaż zasuwy połączeniowej, przedłużenia i wodomierza.

 

Uwaga: Cena usługi jest iloczynem stawki godzinowej i liczby godzin pracy brygady, przy czym dodatkowo do kosztów dolicza się koszty materiałów, zajęcia pasa drogowego, badania zagęszczenia gruntu, odtworzenia nawierzchni, zabezpieczenia miejsca realizowanych prac oraz koszty pracy sprzętu wg faktycznej ilości godzin./km i cen jednostkowych.

Usługa Zgodnie z uwagą
  1. Usługi eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Lp. Nazwa usługi j.m. Cena netto
1 Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci wodociągowej

 

( maksymalnie dwie zasuwy )

Usługa 137,50 zł
2 Za każdą następną zasuwę na tym samym rurociągu Zasuwa 35,40 zł
3 Pomiar ciśnienia wody w sieci wodociągowej – wydanie raportu z wynikiem pomiaru Usługa 127,30 zł
4 Czyszczenie kanalizacji urządzeniem typu WUKO (1h) Usługa 200,49 zł
5 Wypompowanie ścieków przy użyciu wozu asenizacyjnego ze studzienek kanalizacyjnych lub czyszczenie osadników wpustów deszczowych (1h ) Usługa 200,49 zł
6 Wywóz nieczystości płynnych z szamb (4m3) do 7 km Usługa 95,07 zł
7 Wywóz nieczystości płynnych z szamb (4m3) powyżej 7 km Godzina 114,17 zł
8 Wypompowanie, transport i unieszkodliwianie  osadów  z przydomowych oczyszczalni ścieków (do 2,5 m3) Usługa 190,00 zł
9 Wypompowanie, transport i unieszkodliwianie  osadów  z przydomowych oczyszczalni ścieków opłata dodatkowa  za każdy metr powyżej 2,5 m3  

 

m3

60,00 zł
  1. Usługi związane z obsługą infrastruktury Klienta.
Lp. Nazwa usługi j.m. Cena netto
1 Oplombowanie wodomierza odliczającego montowanego w celu naliczenia ilości wody bezpowrotnie zużytej lub uszkodzonego z winy Klienta Usługa 38,70 zł
2 Instalacja wodomierza odliczającego ( ocena techniczna, montaż wodomierza, oplombowanie )

 

Dodatkowo należy doliczyć koszt zakupu wodomierza

Usługa 74,20 zł
3 Kontrola instalacji wodociągowej związana z przeniesieniem wodomierza głównego na życzenie Klienta Usługa

 

 

74,20 zł
4 Ponowne dokonanie odczytu na żądanie klienta Usługa 29,80 zł
5 Wymiana zestawu wodomierzowego

 

Dodatkowo należy doliczyć koszty zestawu ( konsoli mocującej, wodomierza, dwóch zaworów ) wg faktycznego kosztu zakupu

Usługa 121,00 zł
6 Ocena techniczna instalacji wodociągowej, wodomierzy lokalowych stanowiących własność Klienta nie oplombowanych przez ZUK, związana z przyjęciem budynku do rozliczeń dostaw usług wodociągowo – kanalizacyjnych, wydanie raportu Usługa wg kalkulacji indywidualnej w zależności od ilości wodomierzy lokalowych
7 Odczyty wodomierzy odliczających w lokalu budynku wielolokalowego przyjętego do rozliczeń dostawy usług Sztuka 8,20 zł
8 Rozliczenie wodomierza odliczającego w lokalu budynku wielolokalowego przyjętego do rozliczeń dostawy usług Sztuka 5,00 zł
9 Odczyt wodomierza na terenach przemysłowych Usługa 8,20 zł
10 Pompowanie wody ze studzienki wodomierzowej Usługa 89,90 zł
11 Wynajęcie stojaka hydrantowego ( z zestawem pomiarowym ) do poboru wody z hydrantu   Wg wyliczenia
15 Kaucja zwrotna   200,00 zł
16 Wynajęcie stojaka ( stawka na dzień )

 

Dodatkowo należy doliczyć koszt wody wg obowiązujących cen

Usługa 5,00 zł
17 Uszkodzenie wynajmowanego sprzętu   Koszt naprawy
18 Podstawienie beczkowozu z wodą (dotyczy wody pitnej do 2 m3) Usługa 94,40 zł

Stawka za 1 – roboczogodzinę.

Lp. Nazwa usługi j.m. Cena netto
1 Koszt jednej roboczogodziny Godzina 40,00 zł

Stawki za pracę sprzętu.

Lp. Nazwa usługi j.m. Cena netto
1 Samochód ciężarowy godzina 140,00 zł
2 Ciągnik + przyczepa godzina 110,00 zł
3 Koparko – ładowarka godzina 120,00 zł
4 Równiarka godzina 220,00 zł

Do podanych cen netto należy doliczyć stawkę VAT, zgodną z obowiązującymi przepisami.

PDFcennik_gosp_wodno_sciekowa_2017.pdf (274,41KB)
PDFCennik-2022.pdf (2,26MB)
PDFkomunikat_woda_09_10_2020.pdf (274,66KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego